Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

IDEMITSU 5W30 SN/GF-5 FULLY SYNTHETIC

IDEMITSU 5W30 SN/GF-5 FULLY SYNTHETIC

Dầu động cơ Gốc tổng hợp hoàn toàn, được thiết kế với công thức đặc biệt vượt tiêu chuẩn ILSAC GF-5 với một hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu được cải thiện đáng kể.