Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

IDEMITSU SN/CF 15W40 SEMI-SYNTHETIC

IDEMITSU SN/CF 15W40 SEMI-SYNTHETIC

DẦU ĐỘNG CƠ ÔTÔ IDEMITSU SN/CF 15W40
Dòng sản phẩm được điều chế với công thức đặc biệt dựa trên dầu gốc parafin kết hợp với các phụ gia đặc biệt giảm thiểu ma sát, làm sạch và phân tán chất bẩn,